vaka_bg

Yetenek Kavramı

ggg111

SIBER

Yetenek Kavramı

Sertlik ve esnekliğin kökeni-yeniliği ve gelişimi olarak hümanizm

İnsan kaynakları şirketin en değerli kaynağıdır.İnsanlar, bir şirketteki aktif ve yaratıcı faktörlerden biridir.Şirketin başarısı büyük ölçüde insan kaynakları yönetiminin başarısına bağlıdır.İnsan kaynakları, tahsis, eğitim, teşvik ve geliştirme yoluyla beşeri sermayeye dönüştürülebilir.Tıpkı para birimi sermayesi ve maddi sermaye gibi şirketin temel rekabet gücüdür.Yaklaşık 30 yıllık geliştirme süreci boyunca şirket, insan kaynakları yönetiminin "insanlık odaklı, yenilikçilik ve katılık ve esnekliğin geliştirilmesi" temel değerlerini oluşturmuştur.Şirket, "etik, yetenek, titizlik ve performans" temel ilkelerine dayanarak, bilimsel Mükemmel insan kaynakları "seçim, yetiştirme, kullanma ve saklama" politika ve prosedürlerini oluşturmuştur.